Karsinta

E-jolla karsintasäännöt 2018

1.  Edustuspaikat MM-, JuEM-, PM- ja JuPM-kilpailuihin
sekä muihin kilpailuihin, joissa on rajoitettu
osanottokiintiö, jaetaan näiden karsintasääntöjen
perusteella. Suomen kiintiöt arvokilpailuihin vuonna
2018 ovat seuraavat. MM- kilpailut 5 miestä ja 5
naista, JuEM 8 + 8 ja JuPM 20 + 20 purjehtijaa. PM-kilpailuihin
ei ole maakohtaista kiintiötä.
2.  Juniorikilpailujen ikäraja on 19 vuotta. Vuoden
2018 juniorikilpailuihin saavat osallistua 1.1.1999 tai
sitä myöhemmin syntyneet purjehtijat.
3. Karsintakilpailuja on kolme, jotka kaikki lasketaan
mukaan purjehtijan lopullisiin karsintapisteisiin. Karsintasarja
muodostuu seuraavista kilpailuista;
R6/K1 Helsinki BS, SM 2017
R2/K2 NJK 12.-13.5.2018
R3/K3 HSK 26.-27.5.2018
4. Pisteiden laskenta tapahtuu rankingpistelaskun
mukaisesti ja rankingsäännöissä mainitulla tavalla.
Jos purjehtija ei osallistu johonkin karsintakilpailuun,
saa hän nolla (0) karsintapistettä tästä osakilpailusta.
Tasapisteissä tilanne ratkaistaan rankingsääntöjen
kohdan kolme (3) mukaisesti.
5. Karsintatuloksissa etenemiskeinoista (sääntö 42)
saadun hylkäämisen DNE voi laskea pois huonoimpana
tuloksena. Tällöin pisteet lasketaan korvaamalla
DNE tulos kilpailun poisheittolähdön pisteillä. Kilpailun
karsintatulos määräytyy sen sijan mukaisesti mihin
korjatut pisteet oikeuttavat. Tämä ei kuitenkaan
muuta muiden purjehtijoiden sijoituksia tässä kilpailussa. Katso esimerkki yksi
(1) karsintasääntöjen lopussa.
6. Kilpailussa on saatava purjehdittua vähintään kaksi (2) lähtöä, jotta sillä on
karsinta-arvo. Varakarsintakilpailua ei ole.
7. Hyvitystä karsintapisteisiin voi anoa, mikäli sairauden tai muun ylivoimaisen
syyn takia joutuu jäämään pois yksittäisistä lähdöistä tai kilpailuista. Välinerikko
tai osallistuminen toiseen kilpailuun ei kelpaa hyvityksen perusteeksi.
8. Hyvityksen hakeminen tapahtuu toimittamalla kirjallinen hyvityspyyntö liiton
hallitukselle välittömästi esteen ilmaannuttua, kuitenkin viimeistään viiden (5)
vuorokauden kuluessa ko. kilpailun päättymisestä. Poikkeuksen muodostaa
kolmas karsintakisa, jota koskevat pyynnöt tulee toimittaa 27.5.2018 HSK:lla ennen
kilpailun palkintojenjakoa. Myöhemmin jätettyjä anomuksia ei käsitellä. Liiton
hallitus käsittelee hyvityspyynnöt ja antaa harkintansa mukaisen hyvityksen
karsintapisteisiin.
9. Edustuspaikat jaetaan karsintatulosten perusteella paremmuusjärjestyksessä
alkaen ensimmäiseksi sijoittuneesta. Edustuspaikkaa tarjotaan vuorollaan jokaiselle
purjehtijalle, kunnes ao. kilpailun maakiintiö on täytetty. Edustuspaikat
jaetaan viimeisen karsinnan palkintojenjaon jälkeen HSK:lla 27.5.2018. Jokaisen
purjehtijan on vahvistettava osallistumisensa viimeistään 30.5.2018 tai hänen katsotaan luopuneen paikastaan.
10. Vuoden 2019 ensimmäinen karsinta on R7 E-jolla SM Espoossa (EMK) 7.-9.9. 2018. Loput karsinnat purjehditaan keväällä 2019 ja ne ilmoitetaan vuoden 2019 kilpailukalenterissa.
11. Esimerkki 1: kilpailussa on 25 osallistujaa. Purjehtijan sarja
(5,4,2,1,DNE,10)=38 pistettä. Karsintapisteet (5,4,2,1,10)=22 pistettä. Kilpailun
lopputulos ja rankingtulos määräytyvät esimerkissä 42 pisteen mukaan. Karsintapisteet
tästä kilpailusta määräytyvät sen sijan mukaisesti mille 22 pisteellä olisi
sijoitettu.