Ranking

E-jolla rankingsäännöt 2018

1. Rankingsarjassa vuonna 2018 purjehditaan
seitsemän (7) osakilpailua. Rankingsarjan
lopputulos määräytyy yhteispistemäärän
mukaan, jossa huomioidaan viisi (5)
parasta kilpailua.
2. Rankingkilpailuun osallistuminen edellyttää
Europe Class Finland ry:n voimassa
olevaa jäsenyyttä tai ulkomaalaisilta
osallistujilta kansallisen liiton jäsenyyttä.
Poikkeuksena on SM-kilpailut, joihin voi
osallistua ilman edellä mainittuja jäsenyyksiä.
3. Rankingpistelasku tapahtuu pyöristettynä
kahden desimaalin tarkkuudella.
Rankinglopputulosta laskettaessa osakilpailujen
pisteet huomioidaan em. pyöristettynä
likiarvona. Osakilpailujen pistelasku toimii
seuraavan kaavan mukaan:
( 10 * (log S – log P) + 1) * K * F
S = Osallistuneiden veneiden lukumäärä
P = Oma sijoitus
K = Kilpailukerroin (1,7)
F = SM-kerroin (1,2)
4. Tasapisteet ratkaistaan suuremman yksittäisen osakilpailupistemäärän
saavuttaneen eduksi. Parhaiden pisteiden ollessa tasan, verrataan toiseksi
parhaita pisteitä jne. kunnes saadaan aikaiseksi ero purjehtijoiden pisteissä. Mikäli
tasatilanne ei ratkea pisteitä vertaamalla, niin etu on sen purjehtijan, joka
sijoittui parhaiten kauden viimeisessä kilpailussa, johon kaikki tasapisteissä
olijat osallistuivat. Jos yhteistä kilpailua ei ole on tuloksena jaettu sijoitus.
5. Kilpailija on oikeutettu rankingpisteisiin, kun hän on ilmoittautunut kilpailuun
ja osallistuu vähintään yhteen lähtöön, josta tuloksena voi olla myös
DNF, OCS, DSQ, RET, DNE tai BFD. Kilpailija, joka ei ole lähtenyt yhteenkään
kilpailuun ja on saanut tulokseksi vain DNS tai DNC sijoituksia, ei ole oikeutettu
rankingpisteisiin.
6. Tasapisteet kohdan viisi (5) mukaisessa tilanteessa: mikäli useita veneitä
päätyy tasapisteisiin sarjalla, jota ei voida ratkaista kenenkään eduksi (esim.
DNF, DNS, DNS… ja DNS), niin tasatulokseen päätyneet veneet saavat rankingsarjan
pistelaskussa jaetun sijoituksen, joka on huonoin tulosluettelon
mukainen sijoitus tasapisteissä olevien veneiden kesken.
Esimerkki: jos kilpailussa on 20 osallistujaa ja kuusi (6) viimeistä venettä sijoilla
15-20 päätyvät em. tasatilanteeseen, niin rankinglistalla kaikki nämä kilpailijat
saavat sijoituksen 20.
7. Kilpailulla on rankingarvo, kun vähintään kaksi (2) lähtöä on purjehdittu.
8. Naisille ei lasketa omaa rankinglistaa. Jos ulkomaalaisia osallistuu rankingkilpailuun,
nämä saavat tuloksen, mutta rankingtulosta laskettaessa heitä ei
huomioida.